Er komt veel informatie op ons af. Het is onmogelijk om alles wat relevant is te lezen, laat staan: onthouden. En dat laatste is iets wat met die afa-alg beter zal gaan. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn met aannames. We willen ook niet speciaal het boek promoten van Barbara Simonsohn ‘Ritalin is de oplossing niet…’ (uitgeverij Akasha). Het is meer om je nieuwe inzichten te geven. Dat het onooglijke algje bijzondere eigenschappen heeft is bekend. Dit boek zet de afa-alg in een nieuw licht.

Een paar citaten: ‘Beethoven, Einstein, Churchill en Edison gingen in hun jeugd door voor hopeloze gevallen en traag van begrip. Ook Mozart moet een hyperactief kind zijn geweest, labiel en met een neiging tot woedeaanvallen. Misschien dat hun genialiteit zich niet had kunnen ontwikkelen wanneer ze, net als veel ‘moeilijke’ kinderen nu, met psychofarmaca zoals ritalin waren behandeld. Terwijl men vroeger deze kinderen als ondeugend, dom, stom of lui bestempelde, zijn deze etiketten vandaag de dag veranderd en spreekt men nu van ADD (Attention Deficit Syndroom), hyperactiviteit, concentratiestoornissen, ADHD of leermoeilijkheden. Waar eigenschappen als dwarsheid, gebrek aan concentratie, dagdromen of woedeaanvallen vroeger gewoon bij het kind-zijn hoorde,

(…) Wat wij als leer- of gedragsproblemen zien, kan vanuit een ander perspectief een bijzonder creatieve uiting van intelligentie betekenen (…) ‘De unieke hulp die de in het wild voorkomende afa-alg uit Oregon kinderen met ADD kan bieden, heb ik in mijn boek Die Heilkraft der Afa-Alge (De helende kracht van de afa-alg) aan de hand van Amerikaanse, Canadese en Oostenrijkse studies beschreven. Om mijn eigen betrouwbare ervaringen op te doen, heb ik zelf ook studie gedaan naar de afa-alg. Elk gezin dat deel nam aan dit onderzoek zag met eigen ogen dat met de afa-alg het gedrag en de schoolprestaties verbeterden. Voor mij geeft dit aan hoe weinig vitale stoffen er in onze dagelijkse voeding zitten en dat zij geen optimale fysieke en geestelijke ontwikkeling van opgroeiende kinderen meer waarborgt. Daarnaast levert het mij ook het bewijs dat je met de afa-alg dit tekort optimaal kunt aanvullen. Intussen heb ik honderden ervaringsverhalen van ouders ontvangen die heel goede ervaringen met de afa-alg.’

Misschien behoor jij al tot die groep of hebben we je tot nadenken aangezet?